Blog

Czy naczelnicy urzędów skarbowych utracili status administratorów danych?

1 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj dalej

I Krajowa Konferencja Ochrony Danych Osobowych – videorelacja

Czytaj dalej

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych spowodowane „ustawą 500+”

Czytaj dalej

II Krajowa Konferencja Ochrony Danych Osobowych i Konkurs Dziennikarski „Złota Kłódka” już wkrótce!

Czytaj dalej

Jakie są założenia strategii cyberbezpieczeństwa dla Polski?

Czytaj dalej

Zgoda kandydata do pracy lub pracownika jako podstawa do przetwarzania danych osobowych

Zapoznaj się z naszą nową publikacją na portalu odoserwis.pl

Czytaj dalej

Jakie obowiązki ma administrator bezpieczeństwa informacji?

Czytaj dalej

Komisja Europejska przedstawia zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA

Wiceprzewodniczący Komisji Andrus Ansip stwierdził, że „zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA stają się rzeczywistością”. Wiceprzewodniczący dodał także, że „po obu stronach Atlantyku już trwają prace nad zapewnieniem, by dane osobowe obywateli były w pełni chronione”.

Czytaj dalej

Nasi eksperci w prasie – polecamy drugą część publikacji r. pr. Jakuba Wezgraja

Czytaj dalej

Zalegalizowane powierzanie przetwarzania danych osobowych przez podmioty medyczne

Obowiązująca od 12 grudnia 2015 roku nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta usunęła dotychczasowe wątpliwości prawne związane z powierzaniem przetwarzania danych osobowych pacjentów przez podmioty lecznicze.

Czytaj dalej