Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 

Powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji oznacza powierzenie mu do realizacji szeregu obowiązków, mających zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Oznacza to, iż kandydat na to stanowisko musi mieć duży zakres specjalistycznej wiedzy popartej praktycznym doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów w codziennej działalności firm i instytucji.

Dedykowanie do pełnienia tej funkcji niedoświadczonej osoby powodować może szereg ryzyk, skutkujących odpowiedzialnością podmiotu jak i osób zarządzających. Z tego tytułu outsourcing Administratora Bezpieczeństwa Informacji (outsourcing ABI) staje się niezwykle popularny.

 

Najważniejsze korzyści z pełnienia funkcji ABI przez prawników JDS Consulting:

 

 • gwarancja kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych
 • całkowite przejęcie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji i odciążenie kadry pracowniczej klienta
 • brak potrzeby dokształcania i poszukiwania wśród pracowników osoby mogącej pełnić funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • przejęcie odpowiedzialności
 • gwarancja kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych
 • zapewnienie opracowania i wdrożenia wszelkich rozwiązań prawnych (procedur, polityk, wzorów dokumentów, zapisów w umowach) wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa
 • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowych w obszarze danych osobowych przez współpracującą z nami Kancelarię Radcy Prawnego Kamińska Kasjaniuk
 • zabezpieczenie interesów Państwa w umowach z partnerami i klientami
 • cykliczne weryfikacje (sprawdzenia) i audyty zapewniające aktualność stosowanych rozwiązań do wymagań prawnych
 • stały dostęp do specjalistycznej wiedzy

NASZE ATUTY

 • doświadczenie – ilość zrealizowanych w ciagu 13 lat projektów, a tym samym ilość i różnorodność przeanalizowanych spraw zwiększa naszą zdolność dopasowania rozwiązań do indywidualnych oczekiwań klienta
 • osoba zgłoszona do rejestru ABI będzie osobą faktycznie realizującą czynności – wskazujemy imiennie kandydata do pełnienia funkcji ABI i zgłoszenia do rejestru w biurze GIODO
 • nasz ABI to wysokiej klasy specjalista - osoby świadczące usługi posiadają wiedzę prawniczą i umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • posiadanie i wysokość ubezpieczenia oraz jego zakres - posiadamy ubezpieczenie do 1 000 000 złotych dotyczące świadczonych usług w zakresie ochrony danych osobowych
 • niewielka ilość podmiotów obsługiwanych przez jednego ABI - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zapowiadał kontrole podmiotów obsługiwanych przez osoby widniejące w rejestrze jako przedstawiciele dużej ilości podmiotów (np. 50 czy wręcz 80 podmiotów). Obsługa tak dużej ilości podmiotów przez jedną osobę nie daje możliwości kompleksowej i wiarygodnej obsługi. Nasz ABI obsługuje kilka podmiotów, z którymi ma stały kontakt
 • referencje – treść naszych referencji pokazuje jakości świadczonych przez nas usług


Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

22 651 60 31

501 069 394

office@jds.com.pl

Zostań naszym klientem