Weryfikacja prawidłowości wdrożenia funkcji ABI w organizacji zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa

Najważniejsze korzyści:

 • Przeprowadzenie wewnętrznej weryfikacji sposobu powołania ABI pod kątem oceny spełnienia
  wymogów znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych:
  • w jaki sposób ABI jest aktualnie powołany?
  • czy podlega pod najwyższą kadrę kierowniczą?
  • czy ma ustalone w sposób precyzyjny swoje kompetencje?
  • czy kompetencje ABI są zgodne z zakresem jego obowiązków wskazanym w ustawie?
  • czy inne obowiązki służbowe realizowane przez ABI nie ograniczają możliwości sprawowania przez niego funkcji nadzorczej na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych?
  • czy ABI dysponuje odpowiednimi zasobami i wsparciem do pełnienia swojej roli?
 • Przedstawienie wyników przeprowadzonych prac weryfikacyjnych w postaci Sprawozdania
  dla najwyższej kadry kierowniczej wraz z rekomendacjami
 • Spotkanie prezentujące wyniki prac weryfikacyjnych oraz rekomendacje prawidłowego powołania ABI dla kadry kierowniczej
 • Opracowanie treści wewnętrznej dokumentacji umożliwiającej usytuowanie ABI w hierarchii organizacji zgodnie z wymaganiami znowelizowanych przepisów prawa
 • Opracowanie treści wniosku zgłaszającego ABI do rejestru Administratorów Bezpieczeństwa Informacji prowadzonego przez GIODO
 • Spotkanie konsultacyjne z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji - przedstawienie rekomendacji prawidłowego działania na gruncie znowelizowanych przepisów prawa oraz ćwiczenia przedstawiające sposób realizacji poszczególnych obowiązków ustawowych ABI.

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

22 651 60 31

501 069 394

office@jds.com.pl

Zostań naszym klientem