Pełna inwentaryzacja zbiorów danych osobowych oraz opracowanie jawnego rejestru zbiorów prowadzonego przez ABI

Najważniejsze korzyści:

  • Pozwala skutecznie ustalić wszystkie zbiory danych osobowych przetwarzane w organizacji
  • Eksperci JDS Consulting opracowują treść jawnego rejestru zbiorów danych zgodnie z wymaganiami znowelizowanych przepisów
  • ABI otrzymuje pisemne i ustne rekomendacje oraz wyjaśnienia jak należy prowadzić rejestr zbiorów danych osobowych i odnotowywać w nim wymagane informacje 
  • ABI otrzymuje wytyczne odnośnie zasad upubliczniania rejestru w zależności od formy, w której jest on prowadzony: papierowej lub elektronicznej.

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

22 651 60 31

501 069 394

office@jds.com.pl

Zostań naszym klientem