Szkolenia pilotażowe dla kadry kierowniczej informujące o potrzebie wsparcia funkcji ABI w związku ze zmianami w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych

Najważniejsze korzyści:

  • Obiektywne przedstawienie Kadrze Kierowniczej roli i znaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji
  • Przedstawienie korzyści płynących dla Kadry Kierowniczej ze współpracy z ABI
  • Wskazanie wymaganego prawnie sposobu powołania funkcji ABI w organizacji
  • Przedstawienie zakresu kompetencji ABI i wymaganego od organizacji wsparcia, by funkcja ta mogła być sprawowana zgodnie z przepisami prawa
  • Omówienie na przykładach roli i zakresu odpowiedzialności Kadry Kierowniczej w kreowaniu wewnętrznej polityki ochrony danych osobowych.

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

22 651 60 31

501 069 394

office@jds.com.pl

Zostań naszym klientem