Sprawdzeni specjaliści, sprawdzone rozwiązania

Ochrona informacji niejawnych

Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie zawierają zasady ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym dostępem niezależnie od formy i sposobu w jakiej zostały wyrażone, także w trakcie ich opracowywania.

 

Ochrona informacji niejawnych polega na podjęciu szeregu działań zarówno o charakterze organizacyjnym, administracyjnym (stworzenia procedur dostępu do tajemnic) jak i fizycznym (użycia środków ochrony fizycznej). Warto w tym miejscu podkreślić, iż niewłaściwe działania w tym obszarze mogą być źródłem odpowiedzialności karnej osób postępujących niezgodnie z obowiązującymi przepisami jak również kierownictwa, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo informacji niejawnych. 

 


Ym0eHdPN8850c59YGXJLrzH6YPjVg5455sEiYOzVzE2Laz2KbNJJqTGM8Uqv_dariusz-kasjaniukjpg.jpg

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes

Zostań naszym klientem