Ochrona sygnalistów nowe obowiązki pracodawców

Wdrożenie systemu zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów (Whistleblowing System)

Wdrożenie ustawy o ochronie sygnalistów i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii wymaga podjęcia przez podmioty prywatne zatrudniające powyżej 50 osób i administrację publiczną szeregu działań m.in. przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych, opracowania wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (procedura zgłoszeń wewnętrznych), prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń, przeprowadzenia szkoleń dla pracowników z wdrożonych rozwiązań.

 

 

Wszystkim organizacjom, które będą musiały zmierzyć się z wdrożeniem ustawy o ochronie sygnalistów proponujemy następujące wsparcie:

 

  • Zaprojektowanie wewnętrznych, poufnych kanałów przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów zgodnie z wymogami ustawy o ochronie synalistów i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

 

  • Przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych osobowych, DPIA, zgodnie z wymogami art. 35 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

  • Przygotowanie i opracowanie wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (procedura zgłoszeń wewnętrznych)

 

  • Uruchomienie opracowanych procedury zgłoszeń wewnętrznych

 

  • Przygotowanie i realizacja szkoleń dla kadry menadżerskiej i pracowników dotyczących funkcjonowania systemu przeciwdziałania i zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów

 

 

Dlaczego my:

Posiadamy blisko 20 letnią praktykę w doradztwie prawnym podmiotom, a w szczególności w obszarze ochrony danych osobowych oraz zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Nasi konsultanci również będąc Inspektorami Ochrony Danych, pełniąc funkcję punktu kontaktowego już dziś zajmują się kwestiami zgłoszeń naruszeń w sferze ochrony danych osobowych, które to naruszenia również objęte są Dyrektywą o sygnalistach. Warto zauważyć istotny styk regulacji RODO i Dyrektywy o sygnalistach. Powierzając nam obsługę masz gwarancję, że wdrażane rozwiązania są spójne i zapewniają bezpieczeństwo prawne wynikające z kompleksowego uregulowania obu obszarów.

 

z7CWMKyyqTkFdZ2N5yuAOrl4k8wbhbLIo76rrLXexbgB4oLVBLzC5nDk01te_dariusz-kasjaniuk-25jpg.jpg

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

Zostań naszym klientem