Naszym Klientom zapewniamy długofalowe bezpieczeństwo działalności

Ciągłość działania

Planowanie ciągłości działania biznesowego ma fundamentalne znaczenie dla stabilnego funkcjonowania, a często nawet przetrwania firmy. Skuteczny plan ciągłości działania ma kluczowe znaczenie szczególnie w odniesieniu do krytycznych funkcji operacyjnych i wsparcia, w tym usług informatycznych i telekomunikacyjnych.

 

Także ustawodawcy dostrzegli wagę planowania ciągłości działalności wydając szereg przepisów ustawowych i wykonawczych nakładających obowiązek dokonywania oceny ryzyka oraz posiadania planów ciągłości działania. Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej żądają planów ciągłości działania, a przy ich braku mogą obniżyć lub wręcz odmówić wypłaty odszkodowania. Również audytorzy coraz powszechniej wymagają posiadania przez firmy planów ciągłości działania.

 

Oczywiście planowanie na wypadek nadzwyczajnych sytuacji nie występujących na co dzień nie jest proste. Stworzenie dobrego planu ciągłości działania i jego późniejsza aktualizacja to poważne przedsięwzięcie wymagające szeregu przemyślanych kroków.

 


5EM426H0jbgv4CU0p7b85mQApuyBWpdLaLJdSnWqE1rjdymgsKgewjVfVxF4_dariusz-kasjaniukjpg.jpg

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes

Zostań naszym klientem