Zrealizowaliśmy ponad 250 projektów doradczych

Doradztwo

Zapewnienie zgodności z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi to wyzwanie dla każdego podmiotu prowadzącego działalność w Polsce.

 

Naszym Klientom zapewniamy stały monitoring obowiązujących przepisów krajowych i regulacji unijnych oraz działania mające na celu utrzymanie zgodności z przepisami prawa. We współpracy z Kancelarią Adwokacką będącą naszym wspólnikiem prowadzimy bieżącą obsługę prawną we wszelkich istotnych obszarach działalności obsługiwanych podmiotów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi rodzajami usług.

 


YWhQiNQrzdBNyyYbiFgWUouphRzLHuqRadHpzVpFDQeGraHNK3Y6tpkeECoY_pc190213jpg.JPG

Skontaktuj się z nami

Julia Kamińska-Kasjaniuk

radca prawny, wspólnik

Zostań naszym klientem