Zmagasz się z naruszeniem RODO? Oferujemy profesjonalne wsparcie!

Wsparcie w przypadku naruszenia RODO

Zmagasz się z naruszeniem RODO?

 • Oferujemy profesjonalne i kompleksowe wsparcie, aby chronić Twoją organizację przed konsekwencjami prawnymi i finansowymi w tej sytuacji.

 

W przypadku naruszenia RODO, istnieje kilka rodzajów usług, które mogą być bardzo pomocne

 

KLUCZOWE USŁUGI:

 • Wsparcie prawne i reprezentacja przed organem:

- prawnicy specjalizujący się w ochronie danych mogą udzielić wsparcia w przypadku analizy prawnej incydentu oraz zaproponować adekwatne rozwiązania, dzięki czemu zminimalizują ryzyko prawne nałożenia kar finansowych

- w przypadku konieczności dokonania zawiadomienia UODO przeprowadzone zostanie ono zgodnie z wymaganiami prawnymi, dotyczy to również przypadku gdy niezbędne jest zawiadomienie osób, których dane zostały naruszone

- oferujemy również reprezentację prawną przed UODO w przypadku wszczęcia postępowania w związku z naruszeniem RODO, co pozwala skuteczniej bronić interesów firmy

 

 • Audyt bezpieczeństwa:

- proponujemy szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, aby zwiększyć świadomość i wiedzę na temat najlepszych praktyk w zakresie RODO aby uniknąć wystąpienia incydentu w przyszłości.

 

 • Outsourcing IOD lub specjalisty ds. ochrony danych osobowych:

- ekspercka wiedza Inspektora Ochrony Danych czy specjalisty ds. ochrony danych pozwala na monitorowanie zabezpieczeń oraz szybką i prawidłową reakcję w przypadku wystąpienia incydentu RODO. Outsourcing IOD zapewnia dostęp do profesjonalistów z obszaru ochrony danych, którzy posiadają fachową wiedzę i doświadczenie w interpretacji oraz wdrażaniu przepisów RODO. W przypadku incydentów, mogą oni szybko zidentyfikować problemy i wskazać odpowiednie kroki do podjęcia.

 

 • Szkolenia:

- klienci mogą skorzystać z usług audytu, który pomoże zidentyfikować słabe punkty w systemach i procedurach związanych z ochroną

 

Masz tylko 72 godziny na zawiadomienie Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy naruszenie może skutkować naruszeniem praw i wolności, osób których dane zostały naruszone!

 

Jeśli masz wątpliwości czy konieczne jest zgłoszenie naruszenia do UODO i jak to zrobić skorzystaj z naszej fachowej pomocy. Nie zwlekaj, liczy się szybkość działań.

Skontaktuj się poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową d.kasjaniuk@jds.com.pl

 

 

Nie unikaj zawiadomienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych o naruszeniu!

Czy wiesz, że niedokonanie zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych jest jednym z powodów nakładania wysokich kar finansowych przez UODO np.:

 • 545 748 złotych  - Santander Bank Polska S.A.
 • 100 000 złotych - P4 Sp. z  o. o.
 • 52 000  złotych -  spółdzielnia mieszkaniowa
 • 363 832 złotych - Bank Millennium S.A.
 • 47 160 złotych – spółka P… sp. z o.o.
 • 60 000 – Główny Geodeta Kraju
 • 50 000 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • 85 588 złotych - TUiR WARTA S.A
 • 1 mln 440 000 złotych - Santander Bank Polska S.A.

 

Dlaczego warto skorzystać z fachowego wsparcia w przypadku naruszenia RODO:

 

 1. Skorzystanie z usług doświadczonych prawników daje pewność, że wszystkie działania podejmowane w odpowiedzi na incydent są zgodne z przepisami prawnymi, co stanowi ochronę przed ewentualnymi konsekwencjami, w tym wysokimi karami finansowymi.
 2. Specjaliści w dziedzinie RODO wiedzą, jak właściwie powiadomić odpowiedni organ oraz osoby fizyczne o incydencie, co jest istotne zgodnie z wymaganiami przepisów.
 3. Profesjonalna pomoc w reakcji na incydent RODO pomaga w minimalizowaniu zakłóceń w działalności firmy i szybszym przywróceniu normalnego funkcjonowania. Bez pomocy ekspertów firma może nieefektywnie zarządzać incydentem RODO, co może prowadzić do większych strat finansowych i operacyjnych.
 4. Prawnicy mogą reprezentować firmę przed organami regulacyjnymi w przypadku wszczęcia postępowań w związku z naruszeniem RODO.
 5. Nieodpowiednie reagowanie na naruszenia RODO może negatywnie wpłynąć na reputację firmy, co może być trudne do naprawienia w dłuższej perspektywie czasowej.
 6. Dzięki analizie incydentu, eksperci mogą zidentyfikować słabe punkty w systemach zabezpieczeń danych i zaproponować ulepszenia, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
 7. Poprzez szkolenia i edukację pracowników, eksperci mogą pomóc w podniesieniu świadomości na temat ochrony danych osobowych, co przyczynia się do zapobiegania przyszłym incydentom RODO.

 

 


 

Dlaczego my:

Posiadamy 20 letnią praktykę w doradztwie prawnym podmiotom, w obszarze ochrony danych osobowych oraz zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Nasi radcy prawni lub adwokaci będąc również Inspektorami Ochrony Danych, pełniąc funkcję punktu kontaktowego zajmują się kwestiami zgłoszeń naruszeń w sferze ochrony danych osobowych.

 

Powierzając nam obsługę masz gwarancję, że profesjonalnie i kompleksowo wesprzemy Cię w przypadku incydentu bezpieczeństwa.

 

#RODO #OchronaDanych #IncydentRODO

PRZYKŁADOWE REFERENCJE