Zgodność przede wszystkim

Compliance

JDS Consulting oferuje kompleksowe doradztwo w obszarze zapewnienie zgodności. Swoje doświadczenie czerpiemy z przeprowadzonych ponad 250 projektów audytowych i wdrożeniowych w poszczególnych obszarach compliance.

 

Rozumiemy, że zapewnienie zgodności dla różnych działalności wymaga znajomości branży i sposobu funkcjonowania podmiotu. Naszym podstawowym celem jest zrozumienie tego, co klient chce osiągnąć, aby zapewnić mu skuteczne i efektywne rozwiązania.

 

Przeprowadzamy kompleksową ocenę ryzyka oraz funkcjonowania systemu i procedur zgodności. Mapujemy procesy biznesowe w organizacji oraz wskazujemy związane z nimi wymogi prawne i rozwiązania jakie pozwalają je spełnić, optymalizując w ten sposób koszty przedsiębiorstw oraz ograniczając ryzyko wystąpienia strat finansowych. Wdrażamy wewnętrzne procedury związane z funkcjami compliance, przeciwdziałania nadużyciom, przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także z zakresu prawa pracy, czy też w obszarze obsługi klienta. Przygotowujemy rozwiązania organizacyjne związane ze stałym monitorowaniem poziomu zgodności. Przygotowujemy podmioty do wdrożenia systemów bezpieczeństwa informacji obejmujących ochronę danych osobowych, tajemnicę przedsiębiorstwa, tajemnicę pracodawcy, a także tajemnice sektorowe oraz zgodnie z wytycznymi normy ISO 27001.

 

Doradzamy we wszystkich głównych obszarach Compliance.

 • Prawo pracy
 • Ochrona danych osobowych
 • Przeciwdziałanie nadużyciom
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Bezpieczeństwo informacji (law&IT)
 • Ochrona konkurencji
 • Bezpieczeństwo zdrowotne i środowiskowe
 • Bezpieczeństwo produktów
 • Bezpieczeństwo eksportu

Korzyści

 • Skuteczna identyfikacja i zarządzanie ryzykiem regulacyjnym
 • Bezpieczeństwo prawne
 • Zapobieganie stratom finansowym i utracie reputacji

Oil5Qua3u6OE1dCFWavEood3djQpzLL5lU80EzmYtwYa2YRXAhDu74Gsm7wb_pc190213jpg.JPG

Skontaktuj się z nami

Julia Kamińska-Kasjaniuk

radca prawny, wspólnik

Zostań naszym klientem