Mapowanie procesów biznesowych

Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów audytowych oraz wdrożeniowych zespołu JDS Consulting jasno wskazuje, że dla osiągnięcia optymalnych i trwałych efektów w działalności naszych Klientów niezbędnym jest posiadanie zcentralizowanego opisu procesów biznesowych.

Na co dzień bowiem najwyższa kadra kierownicza przedsiębiorstwa nie posiada pełnej i jednolitej informacji o realizowanych w skali globalnej przedsiębiorstwa procesach, zebranych ze wszystkich komórek organizacyjnych oraz ich wzajemnym wpływie na siebie. Jednocześnie świadomość poszczególnych pracowników również ogranicza się wyłącznie do „wycinka” procesu, za który są odpowiedzialni z racji pełnionych funkcji.

Brak mapy procesów, która pozwalałaby „zwizualizować” aktualny stan, może okazać się szczególnie niebezpieczny w sytuacji, gdy różne komórki organizacyjne są odpowiedzialne za zapewnianie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa specyficznych działań podejmowanych w ramach swoich funkcji służbowych. W praktyce bardzo często okazuje się bowiem, że każda komórka organizacyjna realizuje ten sam wymóg prawa w sposób całkowicie różny i niejednokrotnie niezgodny, co może prowadzić do powstania odpowiedzialności prawnej po stronie przedsiębiorstwa i kadry zarządzającej. Z drugiej strony bardzo często okazuje się wystarczającym, by konkretne wymogi prawa zostały dopełnione na jednym, konkretnym etapie procesu biznesowego, dzięki czemu pozostałe komórki organizacyjne będą „zwolnione” z potrzeby ich realizacji. Daje to gwarancje ujednolicenia stosowanych rozwiązań prawnych na poziomie całej organizacji.

 

Zespół JDS Consulting tworzy mapy procesów działalności biznesowej swoich Klientów i doradza im, w którym momencie oraz w jakim kształcie wprowadzić określone rozwiązania, by zapewnić bezpieczeństwo prawne i jednocześnie zoptymalizować koszty związane z ich codziennym stosowaniem.

W czym w szczególności możemy pomóc?

  • mapy procesów związanych z rekrutacją, zatrudnieniem i ustaniem stosunku pracy
  • mapy procesów w zakresie działań marketingowych, pozyskania klienta oraz obsługi posprzedażowej
  • mapy procesów związanych windykacją roszczeń
  • mapy procesów przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie z określeniem sposobu spełnienia poszczególnych wymogów prawnych.

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

Zostań naszym klientem