Wdrożenie systemu raportowania o nieprawidłowościach (ang. Whistleblowing System Procedures)

Doświadczenie płynące z praktyki codziennego funkcjonowania różnorodnych podmiotów na rynku coraz częściej wskazuje, że zarówno najbardziej wartościowym jak i noszącym największe zagrożenia dla funkcjonowania przedsiębiorstw jest wewnętrzny czynnik ludzki – ich pracownicy.

Z tego względu coraz większym zainteresowaniem cieszą się alternatywne rozwiązania w zakresie oceny kompetencji, rzetelności oraz lojalności pracowników. Jednym z takich rozwiązań są tzw. systemy raportowania o nieprawidłowościach (ang. Whistleblowing System Procedures), dające możliwość zgłaszania zarówno przez innych członków personelu jak i osoby z zewnątrz organizacji, podejrzanych zachowań pracowników przedsiębiorstwa.

Skuteczne wdrożenie systemu raportowania o nieprawidłowościach w realiach polskich wymaga spełnienia szeregu lokalnych wymogów prawnych, w szczególności odnoszących się do zasad ochrony prywatności, dóbr osobistych i danych osobowych osób objętych systemem raportowania o nieprawidłowościach, a także wymogów technicznych jakie muszą spełniać programy informatyczne służące do obsługi zgłoszeń o nadużyciach. Niezwykle istotnym jest również zbudowanie zespołu o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach, odpowiedzialnego po stronie przedsiębiorstwa za rozpatrywanie treści zgłoszeń i podejmowanie decyzji o dalszych działaniach.

 

W czym w szczególności możemy pomóc?

 • Procedury określające zasady funkcjonowania systemu raportowania o nieprawidłowościach
 • Klauzule informacyjne dla osób, które mogą być objęte systemem raportowania
  o nieprawidłowościach
 • Audyty programów informatycznych służących do przyjmowania zgłoszeń o nadużyciach
 • Wytyczne w zakresie stosowanych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia poufności informacji pozyskiwanych w ramach raportowania o nieprawidłowościach
 • Analiza poziomu spełnienia wymogów prawnych w zakresie ochrony prywatności, dóbr osobistych
  i danych osobowych w ramach stosowanego w przedsiębiorstwie systemu raportowania
  o nieprawidłowościach
 • Dedykowane rozwiązania prawne dla zapewnienia legalności systemu raportowania
  o nieprawidłowościach z obowiązującymi przepisami prawa

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

Zostań naszym klientem