Dzięki nam możesz bezpiecznie działać zgodnie z GDPR w różnych jurysdykcjach i jak najlepiej wykorzystywać swoje możliwości biznesowe

Międzynarodowe doradztwo w zakresie RODO

Pomagamy naszym klientom działać zgodnie z wymaganiami GDPR, udzielając wsparcia dla podmiotów mających siedzibę w różnych krajach.

 
Oferujemy wsparcie doradcze w dwóch modelach współpracy:

 

1. Jako Centrum wsparcia merytorycznego w obszarze GDPR dla wszystkich podmiotów z grup międzynarodowych, mających siedziby w różnych jurysdykcjach (Centrum wsparcia GDPR)

 

2. Realizowanie funkcji Global DPO tj. DPO zgodnie z art. 38 i 39 GDPR dla poszczególnych podmiotów wchodzących w skład grup międzynarodowych (Global DPO)

 

 

Nasze wsparcie obejmuje m.in.:

  • informowanie i objaśnianie obowiązków wynikających z GDPR w odniesieniu do działań biznesowych realizowanych przez spółki
  • wspieranie spółek podczas prowadzonych przez nich działań w zakresie monitorowania i nadzoru nad zgodnością z GDPR
  • opiniowanie w zakresie zgodności z GDPR spraw zgłaszanych przez spółki
  • harmonizowanie i uspójnianie  w ramach Grupy regulacji wewnętrznych i praktyk w kwestiach dotyczących wdrożenia i stosowania GDPR
  • transfer know-how pomiędzy podmiotami (korzystanie z wypracowanych rozwiązań dla danego podmiotu przez inne podmioty grupy). Wiedza na temat stanu ochrony danych osobowych w poszczególnych podmiotach przynosi naszym Klientom wymierne rezultaty pozwalając na optymalizację rozwiązań w grupie

 

W ramach usług międzynawowego doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych rozwiązujemy szereg problemów związanych z przetwarzaniem i transferem danych osobowych, które mogą wystąpić podczas działalności biznesowej prowadzonej w wymiarze międzynarodowym. Dzięki nam możesz bezpiecznie działać zgodnie z GDPR w różnych jurysdykcjach i jak najlepiej wykorzystywać swoje możliwości biznesowe.

 

NASZE ATUTY:

Warto JDS Consulting powierzyć międzynarodowe doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych, ponieważ:

  • od 20 lat świadczymy usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych
  • posiadamy doświadczenie w obsłudze podmiotów o rozproszonej, międzynarodowej strukturze, wielopodmiotowych grup kapitałowych i holdingów
  • dostarczane przez nas rozwiązania uwzględniają wytyczne korporacyjne i wymogi wynikające z funkcjonowania w międzynarodowym środowisku prawnym
  • posiadamy unikalne doświadczenie wynikające w obsługi podmiotów należących do różnorodnych branż, takich jak: energetyczna, produkcyjna, farmaceutyczna, medyczna, motoryzacyjna, finansowa – leasingowa, faktoringowa, bankowa, ubezpieczeniowa, TSL (transport, spedycja, logistyka), usługi pocztowe, zarządzanie danymi, informatyczna
xixB9YsoduDGmHUH3VOWEXWU5NTe48M3GXPzIDwPnEf4IJExRe3xLney5ha7_dariusz-kasjaniukjpg.jpg

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

Zostań naszym klientem