Obsługując wiele podmiotów wypracowaliśmy skuteczne standardy i wzorce postępowania

Procedury i standardy organizacyjne

Każda organizacja wraz ze swym rozwojem zmuszona jest do wdrażania wewnętrznych rozwiązań proceduralnych, mających na celu ujednolicenie oraz usprawnienie realizacji procesów biznesowych i administracyjnych.

 

Jednocześnie wymogi obowiązującego prawa niejednokrotnie zobowiązują do implementacji wewnętrznych aktów skierowanych do pracowników, regulujących stosunki pomiędzy pracodawcą i zespołem. 

 

JDS Consulting wspiera swoich Klientów w budowaniu racjonalnych rozwiązań proceduralnych, które pozwalają zoptymalizować obszary objęte regulacją. Każdy przygotowany przez nasz zespół dokument poprzedzony jest szczegółową analizą charakterystyki Klienta oraz modelu biznesowego i organizacyjnego w jakim funkcjonuje.

 


exlHrhVIAruLK1ZYEJ5FPMzleLHlzhrxjpDgR7J5RJkGUuNbrd5At6nAfS2L_prezesjpg.jpg

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

Zostań naszym klientem