Umowy IT

Wielokrotnie rozpoczynamy współpracę z Klientami już na etapie opracowywania wymagań zamówienia, bowiem warunki postawione na tym etapie istotnie wpływają na ukształtowanie treści później zawieranych umów.

Razem z naszymi Klientami projektujemy od strony wymogów prawnych wdrażane rozwiązania. Dostosowujemy zapisy umów do faktycznie prowadzonych przez naszych klientów projektów, jak również często bierzemy udział w negocjacjach. W swoim portfolio mamy podmioty z wielu branż (min.: medycznej, edukacji, energetycznej, wydawniczej), jak i podmioty publiczne działające w trybie zamówień publicznych.

Najczęściej przygotowujemy umowy:

  • wdrożenia systemów informatycznych
  • licencyjne
  • serwisowe
  • utrzymania i rozwoju systemów informatycznych
  • audytów informatycznych
  • outsourcingu usług informatycznych
  • sprzedaży, dostarczenia, leasingu, najmu sprzętu informatycznego
  • depozytu kodu źródłowego
  • z użytkownikami/pracownikami korzystającymi z udostępnionego sprzętu 
  • Service Level Agreement (SLA).

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

Zostań naszym klientem