Sprawdź czy musisz powołać Inspektora Ochrony Danych

Audyt obowiązku powołania IOD

Zgodnie z art. 37 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) powołanie Inspektora Ochrony Danych, IOD jest obowiązkowe zawsze gdy:

a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub

c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9, lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o czym mowa w art. 10.

 

Powyższe kryteria mają jak widać charakter opisowy i nieprecyzyjny.

 

Jeśli chcesz dokonać gruntownej i wyczerpującej analizy czy powinieneś powołać IOD proponujemy szybką i niedrogą usługę ukierunkowaną na sprawdzenie czy musisz powołać IOD - Audyt obowiązku powołania IOD.

 

Pamiętaj: Brak powołania IOD jeśli jest to obowiązkowe zagrożony jest administracyjną karą pieniężną w wysokości do 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie będzie miała kwota wyższa (art.83 ust. 4 RODO)

 

 

Dlaczego MY:

  • od 20 lat świadczymy usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych
  • niektórym naszym Klientom korporacyjnym doradzamy nieprzerwanie od 17 lat
  • obsługa realizowana jest przez prawników posiadających uprawnienia radców prawnych i adwokatów, wspieranych przez konsultantów IT
  • posiadamy unikalne doświadczenie wynikające z obsługi podmiotów należących do różnorodnych branż, takich jak: energetyczna, produkcyjna, farmaceutyczna, medyczna, motoryzacyjna, finansowa – leasingowa, faktoringowa, bankowa, ubezpieczeniowa, TSL (transport, spedycja, logistyka), usługi pocztowe, zarządzanie danymi, informatyczna
  • dedykowane wysokie ubezpieczenie - nasze usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych, są objęte polisą w wysokości 3 milionów złotych

 

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

Zostań naszym klientem