Akredytowany Kurs dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Zapraszamy na pierwszy w Polsce akredytowany Kurs dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, który w kompleksowy sposób przygotowuje uczestników do pełnienia funkcji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji jak i Inspektorów Ochrony Danych Osobowych pod względem merytorycznym, organizacyjnym i metodologicznym.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

Program szczegółowy o potwierdzonej wysokiej jakości i obszernym zakresie tematycznym jest wzbogacony licznymi CASE STUDIES pozwalającymi na nabycie praktycznych doświadczeń w realizowaniu swoich funkcji.

 

Kurs kończy się egzaminem, którego pozytywne zaliczenie uprawnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kursu dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

 

Każdy uczestnik kursu otrzyma półroczny dostęp do profesjonalnego stale aktualizowanego portalu odoserwis.pl, zawierający liczne wzory dokumentów i klauzul, omawiane podczas zajęć i pomocne w sprawowaniu swoich obowiązków, jak również setki artykułów, porad i orzeczeń.

 

Uzupełnieniem wiedzy nabytej w ramach kursu jest ponad 100-stronicowa autorska Metodyka pracy administratora bezpieczeństwa informacji będąca pozycją zawierającą liczne praktyczne porady, wskazówki i komentarze przydatne w pracy ABI.

 

Do udziału w kursie zapraszamy kandydatów na Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektorów Ochrony Danych Osobowych jak i osoby już pełniące te funkcje oraz inne osoby zawodowo zajmujące się tematyką ochrony danych osobowych.

 

pdf

Program Kursu

Pobierz plik [431.26 KB]

pdf

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz plik [333.9 KB]