12 kroków do wdrożenia RODO

Zobacz jakie działania podjąć aby wdrożyć rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

12 kroków do wdrożenia rodo

 

 1. Uświadomienie zarządów/organów o potrzebie podjęcia kompleksowych działań w związku z koniecznością wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO (General Data Protection Regulation, GDPR)

 2. Powołanie Zespołu ds. wdrożenia lub wybór ekspertów do współpracy

 3. Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych

 4. Mapa procesów przetwarzania danych osobowych

 5. Audyt wymagań RODO (audyt w zakresie spełnienia wymagań ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

 6. Przygotowanie check listy wdrożeniowej

 7. Ocena ryzyka i/lub ocena skutków dla ochrony danych

 8. Przygotowanie klauzul zgód

 9. Przygotowanie procedur i polityk, umów

 10. Wdrożenie procedur i rozwiązań faktycznych, renegocjacje umów

 11. Powołanie Inspektora ochrony danych / Specjalisty ds. ochrony danych/ Zespołu ds. ochrony danych

 12. Szkolenia dla pracowników z nowych zasad ochrony danych osobowych