Inspektor Ochrony Danych DPO - wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi Grupy Roboczej ds. Ochrony Osób Fizycznych w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych dotyczącymi Inspektora Ochrony Danych DPO

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE

dotyczące inspektorów ochony danych przyjęte w dniu 13.12.2016 r., ostatnio zmienione i przyjęte w dniu 5.04.2017 r.

Wytyczne poruszają następujące zagadnienia:

 

1. Wyznaczenie inspektora ochrony danych   

1.1 Obowiązkowe wyznaczenie DPO   

1.1.1 „Organ lub podmiot publiczny”   

1.1.2 „Główna działalność administratora”   

1.1.3 „Duża skala przetwarzania”   

1.1.4 „Regularne i systematyczne monitorowanie”   

1.1.5 Szczególne kategorie danych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa  

1.2 DPO dla podmiotu przetwarzającego   

1.3 „Łatwość nawiązania z nim kontaktu z każdej jednostki organizacyjnej”   

1.4 Poziom wiedzy fachowej i kwalifikacje zawodowe DPO   

1.5 Publikowanie i zawiadomienie o danych kontaktowych DPO   

 

2. Pozycja DPO   

2.1 Udział DPO we wszystkich zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych

2.2 Niezbędne zasoby

2.3 Instrukcje i „wykonywanie zadań w sposób niezależny”

2.4 Odwołanie lub kara za wykonywanie zadań DPO

2.5 Konflikt interesów

 

3. Zadania DPO

3.1 Monitorowanie zgodności z RODO

3.2 Rola DPO w ocenie skutków dla ochrony danych

3.3 Współpraca z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punku kontaktowego

3.4 Podejście oparte na analizie ryzyka

3.5 Rola DPO w rejestrowaniu czynności przetwarzania

 

Więcej informacji na temat ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO znajdziecie Państwo na stronie portalu o ochronie danych osobowych odoserwis.pl

w zakładce Wdrożenie rozporządzenia RODO

i w zakładce Rozporzadzenie UE RODO - aktualności

 

W naszym portalu o RODO znajdziecie też Państwo wszystkie aktualne wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych Grupy Roboczej art. 29, a w przyszłości Europejskiej Rady Ochrony Danych (EDPB).

 

Wszystkie przydatne dla inspektora ochrony danych informacje, wzory, prezentacje publikujemy w zakładce Strefa inspektora ochrony danych DPO

 

Zapraszamy do naszego portalu o ochronie danych odoserwis.pl, w którym znajdziesz porady praktyków, wzory dokumentów, listy kontrolne, prezentacje i wiele przydatnych publikacji, pogrupowanych tak aby łatwo było znaleźć wszelkie informacje.