Sąd Najwyższy o upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych

Na portalu odoserwis.pl prezentujemy Państwu najważniejsze tezy kwietniowego orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie upoważnień do przetwarzania danych.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

i dowiedz się jaka powinna być forma i zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych.  Orzeczenie będzie również aktualne w świetle art.32 ust. 4 RODO.