JDS Consulting wdroży RODO w Marketing Investment Group S.A.

MIG S.A. jest kolejnym podmiotem branży handlowej, który wybrał ofertę JDS Consulting.

Krakowska firma Marketing Investment Group S.A. działająca na międzynarodowym rynku handlu detalicznego i zarządzająca sieciami kilkuset salonów Sizeer, Timberland, 50 style, Symbiosis, up8 oraz Umbro rozpoczęła długoterminową współpracę z JDS Consulting w zakresie kompleksowego zarządzania ochroną danych osobowych. W ramach  prac prawnicy  JDS Consulting wraz z zespołem informatycznym zrealizują audyt wymagań Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych poprzedzony kompleksową inwentaryzacją procesów przetwarzania danych osobowych w każdym obszarze działalności biznesowej. Następnie rozpocznie się proces wdrażania postawień RODO. Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji realizowana przez prawnika JDS Consulting  przejdzie w funkcję Inspektora Ochrony Danych. MIG S.A. jest kolejnym podmiotem branży handlowej, który wybrał ofertę JDS Consulting.