ZFODO - Związek Firm Ochorny Danych Osobowych

Prezentujemy Państwu Związek Firm Ochrony Danych Osobowych – zrzeszenie przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie ochrony danych osobowych.

https://www.zfodo.org.pl/

 

JDS Consulting jako jedna z najdłużej działających firm na rynku z tego sektora, jest członkiem-założycielem ZFODO, a Prezes Zarządu naszej Firmy Pan Dariusz Kasjaniuk - Członkiem Zarządu Związku.

 

Związek ma na celu:

  • ustanawianie i promowanie wysokich standardów świadczenia usług związanych z ochroną danych osobowych,
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców zajmujących się ochroną danych osobowych,
  • wpływanie na rozwój rynku usług ochrony danych osobowych,
  • wpływanie na kształt regulacji prawnych dotyczących działalności Związku lub zrzeszonych w nim pracodawców

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony ZFODO i postawienia na profesjonalistów w zakresie ochrony danych osobowych.