Wdrożenie normy ISO 27001

Wykonujemy audyty oraz projekty wdrożeniowe Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym przygotowujące organizację do certyfikacji. Udzielamy także stałego wsparcia konsultacyjnego osobom wchodzącym w skład struktury osobowej odpowiedzialnej za zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym u naszych Klientów, w tym w szczególności Audytorom ISO 27001, Pełnomocnikom ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  oraz członkom tzw. komitetów sterujących. Nasi konsultanci pełnią również rolę Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zasadzie usługi pełnionej w formie outsourcingu.

 

W czym w szczególności możemy pomóc?

  • Audyty wstępne, weryfikujące poziom dojrzałości organizacji do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001
  • Audyty kompetencji osobowych, pozwalające ustalić pracowników w organizacji spełniających kryteria niezbędne do pełnienia funkcji w strukturze osobowej Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Audyty weryfikujące poszczególne obszary wchodzące w skład Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pod kątem ich zgodności z wytycznymi normy ISO 27001
  • Wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Konsultacje eksperckie dla osób pełniących funkcje w strukturze osobowej Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Wsparcie Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w implementacji poszczególnych obszarów zgodnie z wytycznymi normy ISO 27001
  • Outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Członkostwo w komitetach sterujących z rolą doradczą
  • Dedykowane usługi z zakresu zarządzania poszczególnymi pionami ochrony informacji wchodzącymi w skład Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, np. pionem ochrony danych osobowych lub pionem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes

Zostań naszym klientem