Wdrożenie tajemnicy przedsiębiorstwa

W dzisiejszej konkurencyjnej gospodarce, informacje o działalności przedsiębiorstwa zwłaszcza te stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa np. o planach rozwoju, strategii działania, know-how, zakładanych kontraktach, warunkach współpracy biznesowej mają ogromną wartość dla pozycji i przewagi rynkowej.

Działania podejmowane w ramach usługi prowadzą do osiągnięcia takiego stanu, w którym osoby trzecie, a w szczególności nieuczciwa konkurencja chcąc zapoznać się z treścią informacji, musi doprowadzić do wyeliminowania przyjętych przez Klienta mechanizmów zabezpieczających przed niekontrolowanym wypływem danych, zapewnią kontrolę nad tym kto ma dostęp do jego informacji, a w końcu w przypadku złamania systemu zabezpieczeń zapewnią możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

 

W czym możemy pomóc?

  • Audyt tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Wdrożenie systemu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Umowy dotyczące know-how.

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes

Zostań naszym klientem