Od lat cieszymy się zaufaniem Klientów, doceniających naszą rzetelność i profesjonalizm

Referencje

„Pozytywne doświadczenia z dotychczasowej współpracy pozwalają nam polecić usługi JDS Consulting jako wyróżniające się na rynku profesjonalizmem i otwarciem na potrzeby klienta.”

Dyrektor Działu Prawnego i Compliance, Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

„W wyniku fachowej i rzetelnej współpracy powierzono firmie JDS Consulting pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji nieprzerwanie od 2008 roku.”

Pełnomocnik Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

„BRE Leasing bardzo wysoko ocenia jakość usług świadczonych przez JDS Consulting oraz poziom merytoryczny przygotowywanych opinii prawnych.”

Wiceprezes Zarządu, Koordynator Projektu, mLeasing Sp. z o.o.

„Dzięki dogłębnej analizie modelu biznesowego naszej spółki w początkowym etapie współpracy przez JDS Consulting, podkreślić należy każdorazowe dostosowywanie przygotowywanych rozwiązań do specyfiki danego procesu biznesowego.”

Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, IT Kontrakt Sp. z o.o.

„Audytorzy JDS Consulting wykazali się inicjatywą, wiedzą merytoryczną, starannością i praktycznym doświadczeniem, co zaowocowało powierzeniem firmie JDS Consulting pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.”

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Mennica Polska S.A.

„Na bazie doświadczeń ze współpracy możemy stwierdzić, że rozwiązania proponowane przez prawników JDS Consulting stoją na bardzo wysokim poziomie, są poparate szeroką wiedzą merytoryczną i doświadczeniem praktycznym. ”

Prezes Zarządu, Bank Spółdzielczy w Białobrzegach

„Należy zaznaczyć, że kontrola GIODO nie wykazała jakichkolwiek uchybień i została zakończona wynikiem pozytywnym, co najlepiej obrazuje rzetelność i skuteczność usług realizowanych przez JDS Consulting.”

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego