Dążymy do zapewnienia kompleksowej obsługi

Zakres działalności

Outsourcing

W uznaniu dla jakości świadczonych przez nas usług nasi Klienci zlecili nam stałą obsługę w wybranych obszarach wiedząc, iż będzie ona realizowana efektywniej i rzetelnie - tak 17 lat temu zrodziły się nasze usługi outsourcingowe. Angażując się w działalność Klientów poznajemy dogłębnie ich sposób prowadzenia biznesu i odciążamy w przekazanych nam zagadnieniach. Powierzenie nam stałych usług to oddanie ich w ręce wyspecjalizowanego i odpowiedzialnego partnera.

Usługi audytorskie

Świadczenie wysokiej jakości usług audytowych na rzecz uznanych firm polskich i zagranicznych, a także podmiotów administracji publicznej stało się wizytówką naszej firmy. Prowadzone przez nas działania pozwalają kierownictwu naszych Klientów na wnikliwe poznanie poddanych analizie obszarów, a czytelne i wyczerpujące oceny z wykonanych prac wraz z rekomendacjami na wdrożenie niezbędnych zmian i ulepszeń.

Doradztwo

Zapewnienie zgodności z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi to wyzwanie dla każdego podmiotu prowadzącego działalność w Polsce. Naszym Klientom zapewniamy stały monitoring obowiązujących przepisów krajowych i regulacji unijnych oraz działania mające na celu utrzymanie zgodności z przepisami prawa. We współpracy z Kancelarią Adwokacką będącą naszym wspólnikiem prowadzimy bieżącą obsługę prawną we wszelkich istotnych obszarach działalności obsługiwanych podmiotów.

Szkolenia

Nasi specjaliści nie tylko doradzają, ale także edukują odbiorców naszych usług. Uważamy, iż podnosząc wiedzę naszych Klientów budujemy trwalsze i lepsze rozwiązania. Prowadzimy działalność konferencyjną stanowiącą platformę wymiany doświadczeń i szkoleniową, podczas której dzielimy się naszą wiedzą i praktyką.

Jeśli jesteś zainteresowany usługami z określonych obszarów naszej działalności, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą

NASZE USŁUGI