Dyrektywa o ochronie sygnalistów – z czym są problemy? – podsumowanie webinaru

W dniu 17 grudnia 2021 JDS Consulting przeprowadził webinar nt. procedura o ochronie sygnalistów i aktualizacja systemu ochrony danych osobowych. Webinar miał charakter praktyczny m.in. podjęto próbę konstrukcji wzorcowej klauzuli informacyjnej dla sygnalisty oraz wybranych zapisów procedury ochrony sygnalistów.

Podsumowując rozmowy z uczestnikami webinaru można stwierdzić, że problemem jest nie tylko kwestia właściwej ochrony danych osobowych sygnalistów ale także - a może przede wszystkim kwestia zrozumienia pojawienia się sygnalisty w strukturze firmy oraz w jej sieci wewnętrznych powiązań. Zmian w świadomości wymaga również właściwe znaczenie roli sygnalisty. Jest on bowiem często mylony z kapusiem/denuncjatorem, podczas gdy jego założeniem jest demaskowanie nieprawidłowości w określonych obszarach działalności firmy.

 

Wnioski płynące z przeprowadzonego webinarium posłużą do przygotowania kolejnych spotkań poświęconym praktycznym aspektom stosowania przepisów o zgłoszeniu naruszeń i ochronie sygnalistów.

 

W najbliższym, styczniowym spotkaniu wiele uwagi poświęcimy szczegółowym zasadom aktualizacji systemu ochrony danych osobowych jak również zasadom właściwej organizacji kanałów zgłaszania nieprawidłowości w taki sposób, aby odpowiednie informacje docierały szybko do osób, które dysponują największymi możliwościami zbadania danego problemu oraz uprawnieniami do jego rozwiązania. Pozwoli to uczestnikom webinaru na weryfikację i ulepszenie posiadanych procedur zarówno w przypadku, gdy rozwiązania te dostarczane były przez podmioty zewnętrzne jak i powstawały w wyniku wewnętrznej pracy macierzystych zespołów pracowników.

 

Oczekując na pojawienie się ostatecznego kształtu krajowych przepisów implementujących podkreślamy, że po 17 grudnia 2021 roku podmioty zobowiązane powinny posiadać opracowane i wdrożone właściwe procedury, które będą podlegały ewentualnym modyfikacjom w przypadku pojawienia się krajowych przepisów implementujących.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że udział w naszych webinarach jest BEZPŁATNY dla:

- osób posiadających aktywny abonament odoserwis.pl

- innych pracowników firm, których przedstawiciele posiadają aktywny abonament odoserwis.pl

Dla pozostałych uczestników koszt udziału wynosi 99 zł brutto (80,49 zł netto + VAT)

 

Nie masz abonamentu?

Skorzystaj z oferty specjalnej i zapewnij sobie bezpłatny udział w webinarach PRZEZ CAŁY ROK!

 

Tylko 246 zł brutto (200 zł netto + VAT) za roczny abonament zamiast 861 zł brutto (700 zł netto + VAT). Oferta ważna do 15 stycznia 2022 r.

 

Korzyści z posiadania abonamentu:

- wszystkie pozycje w sklepie RODO gratis

- wszystkie wzory dokumentów i artykuły bez dodatkowych opłat

- bezpłatny udział w webinarach

 

Link do zakupu: https://odoserwis.pl/order/register

 

----------------------------------------------------------------------

 

Dołącz do setek naszych fanów i polub nas na facebooku oraz obserwuj na linkedin, a nie przeoczysz interesujących Cię webinarów!

 

 

Aby zlecić nam usługę doradczą w zakresie opracowania/weryfikacji procedury o zgłaszaniu nieprawidłowości i ochrony sygnalistów obejmującą również niezbędną aktualizację systemu ochrony danych osobowych prześlij wiadomość na adres: office@jds.com.pl

 


Więcej o naszych usługach w tym obszarze https://www.jds.com.pl/o/20/wdrozenie-systemu-zglaszania-naruszen-i-ochrony-sygnalistow-whistleblowing-system