Audyt ochrony danych osobowych w marketingu i sprzedaży

Jak prawidłowo prowadzić działania marketingowe i nie narazić się na konsekwencje niezgodności z RODO? Kiedy najlepiej przeprowadzić audyt ochrony danych osobowych w marketingu i sprzedaż? Jakie są efekty audytu?

 

#1. Co to jest audyt rodo działań marketingowych

 

Najprościej rzecz ujmując to dogłębna analiza sytuacji danej firmy w zakresie podejmowanych przez nią działań marketingowych i sprzedażowych w zakresie legalności przetwarzania danych osobowych. Daje wgląd w to czy podejmowane przez firmę działania w obszarze marketingu i sprzedaży są zgodne z RODO i innymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych w tj. np. prawo telekomunikacyjne, świadczenie usług drogą elektroniczną, e-commerce, prawo konsumenckie.

 

 

#2. Działania w ramach audytu

 

  • inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych na potrzeby działań marketingowych i sprzedażowych
  • weryfikacja zgodności z wymaganiami RODO i innymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych w zakresie działalności marketingowej i sprzedażowej
  • przygotowanie i opiniowanie dokumentacji ochrony danych osobowych na potrzeby prowadzenia działań marketingowych i sprzedażowych

 

# 3. Efekty audytu

 

Co można zyskać dzięki audytowi działań marketingowych? Przede wszystkim dowiesz się, czy działania marketingowe są zgodne z prawem i bezpieczne dla Twojej  firmy. Identyfikowane są zagrożenia wynikające z wykrytych nieprawidłowości i wskazywane działania naprawcze. Na podstawie wniosków poaudytowych będziesz mieć wiedzę, jakim ryzykiem obarczone są aktualne działania marketingowe i jak zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia ze skargą do organu kontrolnego przez Twoich klientów i będziesz mógł prowadzić korespondencję z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w razie zapytania.

 

 

 

# 4. Kiedy przeprowadzić audyt?

 

  • Jeśli Twoja firma planuje nową strategię marketingową

Audyt pozwoli na określenie legalności posiadanych danych jak również przygotuje wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych dokumenty i komunikaty kierowane w ramach komunikacji marketingowej. Wnioski z audytu pozwolą na przemodelowanie działań marketingowych jeszcze przed ich rozpoczęciem w celu minimalizacji ryzyka i zapewnienia większej zgodności z prawem. Odpowiednie przygotowanie osób zaangażowanych w działania marketingowe i sprzedażowe pozwoli na planową, nieprzerwaną realizację kampanii, a w sytuacji wystąpienia zapytań ze strony potencjalnych klientów – na skuteczną komunikację. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w których osoby, które nie uzyskały satysfakcjonującej odpowiedzi na swoje pytania kierują skargi do organów kontrolnych.

 

  • Jeśli Twoja firma realizuje już intensywne działania marketingowe

Inwentaryzacja aktualnie prowadzonych działań marketingowych pozwoli na uporządkowanie wiedzy co do zakresu zbieranych danych osobowych oraz prawidłowości ich przetwarzania i przechowywania. Weryfikacja legalności pozyskiwanych zgód oraz realizacji obowiązków informacyjnych zabezpieczy przed narażaniem się na ryzyko składnia skarg, a w przypadku kontroli pozwoli na uniknięcie dotkliwych konsekwencji finansowych.

 

  • Jeśli Twoja firma zamierza dokonać zakupu nowych baz danych

 

Audyt pozwoli na sprawdzenie legalności danych, które Twoja firma zamierza pozyskać oraz ocenę co do możliwości ich legalnego użycia w planowanych działaniach marketingowych. Wiele firm na rynku oferujących „legalne bazy danych” nie zabezpiecza interesów nabywcy. Za legalność pozyskania i wykorzystania danych odpowiada Twoja firma!

 

 

  • Jeśli od poprzedniego audytu minął dłuższy okres czasu

 

Duża dynamika działań marketingowych i sprzedażowych oraz zmienność w środowisku przepisów prawnych, a także aktualnie wydawane liczne decyzje organów, nowe wytyczne jak również analiza nakładanych kar w obszarze marketingu pokazuje nowe ryzyka, czyhające na przedsiębiorców w obszarze marketingu i sprzedaży.

 

Działaj bezpiecznie i weryfikuj ze specjalistami bezpieczeństwo Twoich działań marketingowych i sprzedażowych.

 

Regularne audyty pozwolą na bieżącą ocenę nowo wprowadzanych rodzajów działań oraz weryfikację przez pryzmat ostatnich zmian w przepisach w świetlne ostatnich decyzji i nakładanych kar na inne podmioty.

 

 

 

Audyt ochrony danych osobowych w marketingu i sprzedaży to praktyczne narzędzie, dostarczające rzetelnych informacji o zgodności z RODO podejmowanych przez Twoją firmę działań marketingowych i sprzedażowych.  Dlatego jeśli czujesz, że coś nie gra lub potrzebujesz upewnić się, że działasz zgodnie z prawem i bezpiecznie pomożemy Ci rozwiązać problem i wskażemy, co należy zmienić lub poprawić.

 

Jeśli chcesz zapytać o ofertę audytu ochrony danych osobowych w marketingu i sprzedaży ZAPRASZAMY DO KONTAKTU