JDS Consulting zakończyło wdrożenie w obszarze ochrony sygnalistów w kolejnym podmiocie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dąb z siedzibą w Szczecinie jest jedną z pierwszych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, która posiada profesjonalnie wdrożone postanowienia Dyrektywy 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (ochrona sygnalistów).

Podczas kilkumiesięcznego procesu radcowie prawni z JDS Consulting dokonali analizy stanu faktycznego oraz zidentyfikowali obszary funkcjonowania Spółdzielni, wymagające opracowania szczegółowych rozwiązań w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

 

Następnie zaprojektowano system zgłoszeń wewnętrznych, które zostały ujęte w formie regulaminu. Zostały przeprowadzone obligatoryjne konsultacje z przedstawicielami pracowników. We współpracy z Inspektorem Ochrony Danych Spółdzielni dokonano ustaleń i zweryfikowano techniczne i organizacyjne metody przetwarzania danych osobowych zgłaszającego. Dokonano niezbędnych zmian w zakresie dostosowania systemu ochrony danych osobowych w Spółdzielni w związku z wprowadzeniem systemu zgłaszania nieprawidłowości.