Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych: Na czym polega outsourcing IOD?

RODO to specjalistyczna i wciąż rozwijająca się dziedzina, dlatego dla wielu średnich i dużych przedsiębiorstw zapewnienie zgodności w tym obszarze jest dużym wyzwaniem. Outsourcing inspektora ochrony danych pozwala na korzystanie z głębokiej wiedzy i doświadczenia specjalistów, którzy na co dzień zajmują się tą problematyką.

outsourcing inspektora ochrony danych

Dzięki profesjonalnemu outsourcingowi IOD firma może być pewna, że jej działalność, strategie i procedury są zgodne z najnowszymi wymogami prawnymi oraz standardami bezpieczeństwa informacji.

 

W przypadku obsługi grup kapitałowych czy korporacji dedykowany i doświadczony IOD zapewni także skoordynowany rozwój systemów ochrony danych osobowych w obsługiwanych podmiotach oraz transfer rozwiązań pomiędzy nimi.

 

Powierzenie funkcji inspektora ochrony danych doświadczonemu podmiotowi zewnętrznemu, może oferować szereg korzyści, w tym dostęp do specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a także redukcję kosztów, szybkość i sprawność obsługi w przypadku incydentu oraz ograniczenie związanych z nimi konsekwencji finansowych oraz reputacyjnych.

 

Outsourcing inspektora danych osobowych: Kluczowe korzyści

 

Jak pokazują badania europejskie przeważającą ilość IOD stanowią prawnicy. Zewnętrzni IOD, często będący adwokatami lub radcami prawnymi, przynoszą ze sobą bogate doświadczenie wynikające z obsługi różnorodnych przypadków i branż. Ich specjalistyczna wiedza w zakresie RODO oraz ciągłe szkolenia pozwalają na skuteczniejsze zarządzanie danymi i zgodność z przepisami.

 

Profesjonalne podejście do zarządzania ryzykiem pozwala na odpowiednie ocenianie i reagowanie na potencjalne zagrożenia, co jest nieocenione w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Zewnętrzni IOD, dzięki doświadczeniu mogą pomóc w minimalizacji szkód, radząc, jakie kroki należy podjąć w celu zachowania zgodności z RODO.

 

Ponadto, outsourcing IOD zapewnia obiektywne spojrzenie na procesy przetwarzania danych, unikając wewnętrznych konfliktów interesów, co przyczynia się do bardziej neutralnej i efektywnej oceny sytuacji w kontekście RODO. 

 

Jednocześnie, aby przedstawione w artykule korzyści i zalety outsourcingu IOD mogły w praktyce występować niezbędnym jest wybór profesjonalnego dostawcy. 

 

Masz pytania? Chcesz porozmawiać o swoich potrzebach w zakresie organizacji tematu RODO?

Zapraszamy do kontaktu, chętnie porozmawiamy o optymalnym rozwiązaniu i podzielimy się naszym doświadzeniem.

 

 

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

Zostań naszym klientem