Jak wybrać odpowiedniego dostawcę usługi outsourcingu inspektora ochrony danych?

Dla dokonania odpowiedniego wyboru dostawcy usług outsourcingu IOD nie wystarczy jedynie porównanie kosztów

Koniecznym jest bowiem porównanie adekwatnego poziomu usług, a nie tylko samej nazwy usługi. Zarówno Skoda jak i Mercedes jest samochodem, a jednak różnią się poziomem wykonania. W przypadku usług outsourcingu IOD wskaźnikiem poziomu usług może być doświadczenie firm i bezpośrednio osoby pełniącej funkcje IOD, w tym branżowe, a także długotrwała współpraca z innymi klientami, dedykowane ubezpieczenie, zastępowalność na wypadek zdarzeń losowych czy możliwość efektywnego działania w sytuacji gdy zapotrzebowanie ze strony administratora jest większe.

 

 

Ważne jest, aby współpracować z organizacją, której prawnicy zarówno posiadają bogate doświadczenie, ale także odpowiednie uprawnienia zawodowe. Profesjonalni prawnicy posiadają bowiem niezbędną wiedzę oraz narzędzia, aby zrozumieć nie tylko literę prawa, ale także kontekst prawny i powiązania wynikające z zasad techniki prawnej i znajomości środowiska prawnego. To właśnie wiedza specjalistyczna i doświadczenie prawników przyczyniają się do skutecznego zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności z przepisami, co jest nieocenione w kontekście złożoności regulacji dotyczących danych osobowych. Współpraca z firmą outsourcingową dysponującą zespołem wysoko wykwalifikowanych prawników, posiadającym doświadczenie w wielu branżach daje pewność, że obsługa w zakresie ochrony danych jest na najwyższym poziomie.

 

 

Podmioty zajmujące się profesjonalnie świadczeniem usług outsourcingu IOD posiadają dedykowane ubezpieczenie. A często również gdy mamy do czynienia z firmą, która na IOD dedykuje radców prawnych lub adwokatów to również oni dysponują stosownym ubezpieczeniem zawodowym.

 

 

Współpraca z firmą dysponującą wieloosobowym zespołem daje również możliwość efektywnego zarządzania czasem i zasobami oraz sprawność obsługi. Rozwiązuje problem związany z dedykowaniem innej osoby do pełnienia funkcji inspektora w przypadku losowych zdarzeń czy też wsparcia inspektora jeśli dotychczasowe zasoby okażą się niewystarczające np. w związku z dynamicznym rozwojem firmy.

 

 

Rozważ profesjonalny outsourcing IOD jako strategiczne rozwiązanie dla Twojej firmy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc w utrzymaniu zgodności z przepisami o ochronie danych i optymalizacji procesów w Twojej organizacji.

 

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

Zostań naszym klientem