Klauzule niedozwolone (abuzywne)

Prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestr klauzul abuzywnych, a więc niedozwolonych postanowień umownych stosowanych w relacjach z konsumentami, zawiera już przeszło 5000 pozycji i z każdym dniem ich liczba wzrasta.

 

Stosowanie przez przedsiębiorców zapisów stanowiących niedozwolone klauzule jest prawnie zabronione i może prowadzić do odpowiedzialności z tytułu naruszania zbiorowych interesów konsumentów, co zagrożone jest karą finansową do nawet 10% przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym lub dwustukrotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Specjaliści JDS Consulting zapewniają bezpieczeństwo prawne prowadzonej działalności biznesowej skierowanej do konsumentów, świadcząc pomoc w zakresie weryfikacji stosowanych przez przedsiębiorstwa wzorów dokumentów pod kątem występowania klauzul abuzywnych, proponowania treści zapisów zgodnych z prawem, czy też monitorowania i bieżącego informowania Klientów o wprowadzeniu przez Prezesa UOKiK nowych pozycji do rejestru klauzul niedozwolonych
i wynikających z tego potrzeb wprowadzenia zmian w stosowanej dokumentacji.

 

W czym w szczególności możemy pomóc?

  • Audyt regulaminu sklepu internetowego pod kątem występowania klauzul abuzywnych
  • Audyty wzorów ofert i umów zawieranych z konsumentami pod kątem występowania niedozwolonych postanowień umownych
  • Opracowywanie wzorów dokumentów stosowanych w relacjach z konsumentami, zgodnych
    z przepisami prawa konsumenckiego
  • Monitoring zmian w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonych przez Prezesa UOKiK i dostosowywanie dokumentacji przedsiębiorstw do wprowadzonych zmian.

Skontaktuj się z nami

Julia Kamińska-Kasjaniuk

radca prawny, wspólnik

Zostań naszym klientem