Handel elektroniczny

Usługi świadczone w ramach handlu elektronicznego zostały przygotowane w ten sposób, aby maksymalnie ograniczać ryzyko prawne naszych Klientów oraz optymalizować ich koszty związane z wykorzystywaniem sieci Internet do działań komercyjnych.

 

Zespół prawników JDS Consulting opracowuje zarówno wszelkie rozwiązania niezbędne do rozpoczęcia działalności sklepów internetowych (regulaminy sklepów, polityki prywatności, polityki cookies, zapisy informacyjne związane z wymogami prawa konsumenckiego) jak również doradza działom marketingu oraz e-commerce przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań zgodnych z prawem konsumenckim, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Dzięki temu nasi Klienci mają pewność, że zastosowany przez nich model biznesowy nie ucierpi, że względu na pojawiające się obostrzenia prawne, a przedsiębiorstwo nie narazi się na wysokie kary finansowe związane między innymi z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów oraz stosowaniem niedozwolonych klauzul umownych.

W czym w szczególności możemy pomóc?

  • Regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną
  • Regulaminy sklepów internetowych
  • Polityki prywatności
  • Polityki cookies
  • Klauzule informacyjne dla konsumentów jakie musi spełnić sprzedawca zgodnie z prawem konsumenckim
  • Badanie regulaminu sklepów internetowych oraz stosowanych wzorów dokumentów pod kątem występowania tzw. klauzul abuzywnych (niedozwolonych postanowień umownych)
  • Wytyczne w zakresie zasad przesyłania newsletterów, zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Klauzule zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej drogą elektroniczną

Skontaktuj się z nami

Julia Kamińska-Kasjaniuk

radca prawny, wspólnik

Zostań naszym klientem