Prawa konsumenta

W dniu 25 grudnia 2014 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o prawach konsumenta. Nowe przepisy całkowicie zmieniają aktualnie obowiązujące prawo konsumenckie, w tym w szczególności wprowadzają wiele nowych zasad związanych z prowadzeniem sprzedaży przez Internet.

 

Wszelkie dotychczas stosowane zapisy regulaminów sklepów internetowych oraz innych dokumentów stosowanych wobec konsumentów (oferty, wzory umów), które okażą się niezgodne
z wymogami nowej ustawy będą uznawane za nieważne, a przedsiębiorcy nie spełniający nowych wymogów będą narażeni na kontrole Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wysokie kary pieniężne, które mogą sięgnąć nawet 10% przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym lub dwustukrotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Warto również odnotować, że zakres wymaganych zmian, jakie niosą za sobą nowe przepisy, jest bardzo szeroki, dlatego też przedsiębiorcy zwlekający z wdrożeniem nowych wymogów do ostatniej chwili ponoszą bardzo wysokie ryzyko odpowiedzialności prawnej.

 

Usługi świadczone przez JDS Consulting zapewniają pełne dostosowanie działalności biznesowej
do nowych warunków wynikających z ustawy o prawach konsumenta zarówno przez podmioty prowadzące sprzedaż przez Internet jak i posiadające sieć sklepów tradycyjnych. Nasz zespół opracowuje regulaminy i wewnętrzne procedury oraz dostosowuje inne aspekty działalności przedsiębiorstw do nowego otoczenia prawnego wynikającego z ustawy o prawach konsumenta.

 

W czym w szczególności możemy pomóc?

  • regulamin sklepu internetowego, zgodny z wymaganiami ustawy o prawach konsumenta
  • konsultacje w zakresie zmienionych regulacji dotyczących prawa odstąpienia od umowy i zwrotu towaru przez konsumenta, rozliczeń dodatkowych kosztów i opłat związanych ze zwrotem towaru
  • wewnętrzne procedury reklamacyjne zgodne z nowymi wymogami prawa oraz zasady rozpatrywania reklamacji i kosztów z tym związanych
  • wdrożenie wymogów związanych z obowiązkiem sprzedawcy przekazania konsumentowi potwierdzenia warunków zawartej umowy przez Internet na trwałym nośniku danych
  • doradztwo w zakresie dostosowania wyglądu stron internetowych zgodnie z wymaganiami prawa konsumenckiego.

Skontaktuj się z nami

Julia Kamińska-Kasjaniuk

radca prawny, wspólnik

Zostań naszym klientem