Gdzie szkolimy?

Aby ułatwić udział dla przedstawicieli firm i instytucji z całej Polski, aktualnie szkolenia nasze realizujemy w wielu miejscowościach:


 • Warszawa
 • Łódź
 • Poznań
 • Szczecin
 • Gdańsk
 • Toruń
 • Bydgoszcz
 • Płock
 • Olsztyn
 • Białystok
 • Lublin
 • Rzeszów
 • Kraków
 • Kielce
 • Katowice
 • Opole
 • Wrocław
 • Zielona Góra

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych zamieszczonych w formularzu jest JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Gorzelnicza 9. Dane są przetwarzane w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie oraz upewnienia się kiedy odbędzie się szkolenie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Do momentu usunięcia danych, przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej: office@jds.com.pl, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza obowiązujące przepisy prawa.