II Krajowa Konferencja Ochrony Danych Osobowych

Szanowni Państwo,  z powodu braku wolnych miejsc lista Uczestników jest już ZAMKNIĘTA

 

Szanse i ryzyka dla przedsiębiorstw w przededniu wejścia w życie unijnej reformy przepisów o ochronie danych osobowych – to hasło kolejnej, drugiej już edycji Krajowej Konferencji Ochrony Danych Osobowych, która odbędzie się 19 października w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Sejmu p. Marek Kuchciński.

 

I edycja Krajowej Konferencji Ochrony Danych Osobowych pod patronatem Komisji Europejskiej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej spotkała się ze znacznym zainteresowaniem uczestników. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele kadry kierowniczej, dyrektorzy działów prawnych, dyrektorzy działów compliance oraz administratorzy bezpieczeństwa informacji. 

 

Wydarzenie zostało również zauważone przez ogólnopolskie media, w tym Polskie Radio, Polską Agencję Prasową, Dziennik Gazetę Prawną i RMF FM.

 

Tematykę tegorocznej edycji Krajowej Konferencji Ochrony Danych Osobowych zdominuje analiza postanowień Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych w kontekście wpływu  tych postanowień na praktykę funkcjonowania przedsiębiorstw działających w Polsce.

 

Warto podkreślić, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady będzie obowiązywało bezpośrednio, bez konieczności wdrażania go do krajowego porządku prawnego. Planowany termin wejścia w życie nowych regulacji to druga połowa 2018 roku. Efekt? Coraz mniej czasu na przeprowadzenie przez przedsiębiorstwa procesów dostosowawczych.

 

Nadrzędnym celem II Krajowej Konferencji Ochrony Danych Osobowych jest wskazanie możliwości sprostania tym wyzwaniom, jakie niesie ze sobą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. Nasi eksperci podpowiedzą uczestnikom, jak poradzić sobie z wdrożeniem i realizacją nowych zasad – mówi Dariusz Kasjaniuk, prezes Zarządu JDS Consulting.

 

Wśród zagadnień, które zostaną omówione podczas tegorocznej Konferencji, znajdą się kwestie, takie jak: Digital Single Market, prawo do bycia zapomnianym, sankcje z tytułu naruszenia wymogów Rozporządzenia, zasady współpracy przedsiębiorców z organem kontrolnym czy rola wewnętrznego oficera ds. ochrony osobowych w procesie zapewnienia zgodności działalności przedsiębiorstwa z wymaganiami Rozporządzenia.

 

 

 

Panel

Godzina

Temat

Eksperci

 

9.30

konferencja prasowa + networking

 

Wprowadzenie

10.00-10.10

Otwarcie II Krajowej Konferencji Ochrony Danych Osobowych

r.pr. Julia Kamińska-Kasjaniuk

 

10.10-10.30

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady - wprowadzenie do tematyki

r.pr. Julia Kamińska-Kasjaniuk

 

10.30-11.00

Stan dostosowania polskiego ustawodawstwa do wymogów Rozporządzenia

r.pr. Anna Matusiak-Wekiera

 

11.00-11.10

Dyskusja z udziałem moderatora

zaproszeni eksperci

 

11.10-11.30

Przerwa kawowa + networking

 

Nowoczesne technologie a ochrona danych osobowych na gruncie Rozporządzenia

11.30-11.50

Wymogi w zakresie profilowania na gruncie Rozporządzenia

adw. dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)

 

11.50-12.10

"Data protection by design" i "Data protection by default" - o ochronie prywatności na etapie opracowywania nowych produktów i e-usług

adw. dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)

 

12.10-12.30

"Prawo do bycia zapomnianym" w świetle Rozporządzenia - obowiązki dostawców usług teleinformatycznych

adw. dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)

 

12.30-12.40

Dyskusja z udziałem moderatora

zaproszeni eksperci

 

12.40-13.00

Przerwa kawowa + networking

 

Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie Rozporządzenia i współpracca z organami nadzoru

13.00-13.20

Zakres możliwych sankcji z tytułu naruszenia wymogów Rozporządzenia

adw. Justyna Buzała-Górska

 

13.20-13.40

Zakres współpracy przedsiębiorców z organem kontrolnym w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa danych osobowych

adw. Justyna Buzała-Górska

 

13.40-14.00

Rola wewnętrznego Oficera ds. ochrony danych osobowych w procesie zapewniania zgodności działania przedsiębiorstwa z wymaganiami Rozporządzenia

adw. Justyna Buzała-Górska

 

14.00-14.10

Dyskusja z udziałem moderatora

zaproszeni eksperci

 

14.10-14.20

Przerwa kawowa + networking

 

Wdrożenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

14.20-14.50

Przygotowanie przedsiębiorców do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - lista działań wdrożeniowych

r.pr. Julia Kamińska-Kasjaniuk

 

14.50-14.55

Podsumowanie konferencji, zakończenie

zaproszeni eksperci

 

14.55

lunch + networking

 

 

Honorowy patronat nad II Krajową Konferencją Ochrony Danych Osobowych objął Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje także Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pani Minister Magdalena Gaj

 

W organizację wydarzenia zaangażowały się jako partnerzy merytoryczni podmioty liczące się w obrocie prawnym i gospodarczym. Wśród nich: Pracodawcy Rzeczypospolitej PolskiejUczelnia ŁazarskiegoZwiązek Polskiego LeasinguKancelaria Adwokacka Adw. Julia Kamińska-KasjaniukFundacja Pro Progressio oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

Gwarancją wysokiego poziomu wydarzenia będą krajowi i zagraniczni eksperci, posiadający doświadczenie w międzynarodowych korporacjach, a także przedstawiciele organizacji pracodawców oraz organów kontrolnych i ustawodawczych, związanych z wprowadzanymi regulacjami.

 

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują:  Polska Agencja Prasowa, Dziennik Gazeta Prawna, odoserwis.pl, magazyn Outsourcing&More oraz portale: OutosourcingPortal, eGospodarka.pl i praca.pl.