Zasady zgłaszania się na szkolenia

Oferujemy dwa sposoby rejestracji


I. Szybka rejestracja z przedpłatą

 

 

KROK 1: Wypełnij formularz INTERNETOWA REZERWACJA UDZIAŁU i kliknij WYŚLIJ lub pobierz odpowiedni druk formularza uczestnictwa przy opisie szkolenia i prześlij na nr faxu 22 651 60 32 lub skan drogą mailową: szkolenia@jds.com.pl

 

KROK 2: Dokonaj płatności za szkolenie najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia zgodnie z warunkami udziału w danym szkoleniu. 

Dane do przelewu: JDS Consulting sp. z o.o., BZWBK S.A. 70 O/Warszawa 13 1500 1878 1218 7007 8321 0000

 

Po otrzymaniu płatności prześlemy na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji na liście uczestników oraz fakturę zaliczkową.

II. Rejestracja z płatnością po szkoleniu

 

KROK 1: Pobierz odpowiedni druk formularza uczestnictwa przy opisie szkolenia 

 

KROK 2: Wypełnij druk formularza uczestnictwa i prześlij na nr faxu 22 651 60 32 lub skan drogą mailową: szkolenia@jds.com.pl

 

Po otrzymaniu formularza uczestnictwa prześlemy potwierdzenie rejestracji na liście uczestników, a po zakończeniu szkolenia wystawimy i prześlemy na podany adres e-mail fakturę VAT, na podstawie której dokonacie Państwo płatności.

 

 

W przypadku, gdy uczestnik nie anuluje swojego zgłoszenia najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia i nie weźmie udziału w szkoleniu, będzie obciążony pełnymi kosztami udziału.

Zniżki

Zniżki przy rejestracji z przedpłatą. Szczegóły w warunkach szkolenia.

Rejestracja z przedpłatą