Rejestracja internetowa z przedpłatą

Szybka rejestracja z przedpłatą. Wypełnij poniższy formularz.

Formularz rejestracyjny

Dane szkolenia

Dane uczestnika


Czy chcesz otrzymywać faktury na inny adres e-mail?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez JDS Consulting sp. z o.o. oraz JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. Niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed jej odwołaniem.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail dotyczących produktów i usług oferowanych przez JDS Consulting sp. z o.o. oraz JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2019 r., poz. 123, 730 ze zm.). Niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed jej odwołaniem.

Informujemy, że Administratorami  Państwa danych osobowych są wspólnie organizator szkoleń  JDS Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelnicza 9 oraz współorganizator szkoleń JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelnicza 9. Państwa dane  osobowe są przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia na szkolenie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu realizowania działań marketingowych własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. a ROODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Do momentu usunięcia danych, przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez przesłanie bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługujące Państwu prawa można wykonywać, pisząc na adres email: office@jds.com.pl lub wysyłając pismo na adres ul. Gorzelnicza 9, 04-212 Warszawa. W przypadku uznania, iż Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.