AKREDYTOWANY KURS dla Inspektora Ochrony Danych (Kurs IOD)

Akredytowany Kurs dla Inspektora Ochrony Danych

Kurs stanowi element kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku oraz na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 23.05.2016 r. w sprawie przyznania akredytacji dla JDS Consulting sp. z o.o. i decyzji z dnia 07.12.2017 r. w sprawie zmiany nazwy Kursu.

 

 

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie Kursu umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Zarazem uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu znajomości RODO daje uprzywilejowaną pozycję w przypadku rekrutacji na stanowisko Inspektorów Ochrony Danych i istotnie zwiększa szansę rozwoju kariery zawodowej.

 

Będąc przygotowanym do roli Inspektora Ochrony Danych i rozumiejąc specyficzny obszar wymagań w sferze ochrony danych osobowych, będziecie Państwo postrzegani jako wysokiej klasy specjaliści, potrafiący sprostać trudnym i skomplikowanym wyzwaniom stawianym podmiotom przez nadchodzące nowe przepisy.

 

Niniejszy Kurs, jest pierwszą w Polsce akredytowaną formą kształcenia ustawicznego, która w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych w rozumieniu RODO, pod względem merytorycznym, organizacyjnym i metodologicznym. Program szczegółowy o potwierdzonej wysokiej jakości i obszernym zakresie tematycznym jest wzbogacony licznymi CASE STUDIES pozwalającymi na nabycie praktycznych doświadczeń w realizowaniu swoich funkcji. W Kursie uwzględniono aspekty funkcjonowania IOD na gruncie aktualnych wymogów prawa jak również Inspektora Ochrony Danych na gruncie wymogów RODO i w oparciu o najnowsze wytyczne Grupy Roboczej art. 29 w różnorodnych rodzajach podmiotów takich jak spółki prawa handlowego czy podmioty administracji państwowej i samorządowej.

 

Kurs kończy się egzaminem, którego pozytywne zaliczenie uprawnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kursu dla Inspektora Ochrony Danych. Dodatkowo, każdy uczestnik otrzyma Certyfikat potwierdzający znajomość Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w zakresie wymaganym do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

 

Każdy uczestnik kursu otrzyma półroczny dostęp do profesjonalnego, stale aktualizowanego portalu www.odoserwis.pl, zawierającego liczne wzory dokumentów i klauzul, omawiane podczas zajęć i pomocne w sprawowaniu swoich obowiązków, jak również setki artykułów, porad i orzeczeń.

 

Mamy nadzieję, że Kurs, który daje możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych poprzez liczne ćwiczenia, warsztaty i panele dyskusyjne przy udziale doświadczonych wykładowców i trenerów będzie stanowił obowiązkową pozycję na Państwa ścieżce rozwoju kariery zawodowej.

 

Kurs to ponad 30 godzin merytorycznych wykładów, ćwiczeń i warsztatów

 

Sprawdź aktualne terminy Kursu