Wsparcie Administratora Bezpieczeństwa Informacji powołanego przez Klienta

Osobom pełniącym funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji zapewniamy wsparcie konsultacyjne we wszystkich obszarach ich działalności oraz we wszelkich aspektach związanych z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Wsparcie odbywa się w oparciu o zawartą umowę konsultingową, a realizowane jest w zależności od potrzeb konkretnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji poprzez udzielanie konsultacji, opracowywanie wzorów dokumentów lub zgłaszanie do nich propozycji zmian, opracowywanie opinii prawnych, działania szkoleniowe etc.

 

Najważniejsze korzyści:

Wsparcie konsultacyjne we wszelkich obszarach ochrony danych osobowych, takich jak:

 • procedury dotyczące inwentaryzacji danych osobowych przetwarzanych w danym podmiocie
 • regulacje odnoszące się do obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych w rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • wymagana prawnie wewnętrzna dokumentacji związana z ochroną danych osobowych
 • przyjęta struktura osobowa w obszarze ochrony danych osobowych
 • procedury wprowadzania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa wobec danych osobowych
 • rozwiązania w zakresie zarządzania dostępem do danych osobowych i jego kontrolą
 • procesy zarządzania bezpieczeństwem fizycznym
 • procesy zarządzania bezpieczeństwem w systemach i sieciach informatycznych
 • procedury dotyczące zarządzania procesami okresowych konserwacji infrastruktury informatycznej
 • procedury  związane z realizacją wymogów ustawowych z zakresu ochrony danych osobowych przez danym podmiot jako Administratora Danych (np. wymóg legalności przetwarzania danych, obowiązki informacyjne etc.)
 • udostępnianie i powierzanie do przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym
 • nowe obowiązki spoczywające na Administratorach Danych, wprowadzone nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych 1 stycznia 2015 r.
 • sprawy sporne i kontrole GIODO
 • odpowiedzialność na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

22 651 60 31

501 069 394

office@jds.com.pl

Zostań naszym klientem