Indywidualne konsultacje dla Inspektora Ochrony Danych prowadzone w formie szkolenia

Najważniejsze korzyści:

  • 2 dni indywidualnych konsultacji dla Inspektora Ochrony Danych prowadzone
    w formie szkolenia i warsztatów podnoszących kompetencje zawodowe
  • Konsultacje prowadzone w miejscu pracy Inspektora Ochrony Danych lub w formie on-line
  • Możliwość rozbicia konsultacji na 2 spotkania jednodniowe
  • Dowolny zakres tematyczny z zakresu ochrony danych osobowych - IOD może wyjaśnić swoje wszelkie wątpliwości związane z pełnioną funkcją i problematyką, z którą się styka

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

Zostań naszym klientem