Opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych

Zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów, każdy podmiot przetwarzający dane osobowe zobowiązany jest do dokumentowania prawidłowości przetwarzania danych osobowych.

 

Codzienna praktyka związana z potrzebą przetwarzania danych osobowych wymaga wdrożenia wewnętrznych procedur z zakresu ochrony danych osobowych.

 

 

JDS Consulting zapewnia swoim klientom opracowanie szeregu dokumentów, które pozwalają na udokumentowanie prawidłowości przetwarzania danych osobowych i przygotowania organizacji oraz jej pracowników do kontroli przetwarzania danych osobowych przez organy kontrolne.

Zapewniamy opracowanie dedykowanych polityk i procedur, każdorazowo dostosowanych
do specyfiki i sposobu funkcjonowania konkretnej organizacji, w tym między innymi:

 1. Polityki ochrony danych osobowych zgodnie z RODO
 2. Procedury w zakresie ustalenia obowiązku bądź braku obowiązku wyznaczenia DPO
 3. Procedury oceny prowadzenia DPIA
 4. Procedury przeglądu DPIA
 5. Procedury przyjmowania żądań/zgłoszeń podmiotów danych i ich rozpatrywania
 6. Procedury przenoszenia danych
 7. Procedury rozpatrywania sprzeciwu na przetwarzanie danych, żądania ograniczenia przetwarzania, wycofywania zgody na przetwarzanie danych oraz zgłoszeń dotyczących usuwania danych i rozpatrywania prawa do zapomnienia
 8. Procedury rozpatrywania żądań dostępu do danych oraz uzyskiwania informacji na temat przetwarzania danych przez podmioty danych
 9. Procedury realizacji obowiązków informacyjnych przy pozyskiwaniu danych
 10. Procedury rozpatrywania zgłoszeń dotyczących korekty, sprostowania danych
 11. Procedury reagowania na zgłoszenie naruszenia ochron danych osobowych
 12. Procedury dokonywania zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
 13. Procedury dokonywania zawiadomień podmiotów danych o naruszeniu
 14. Rejestru Czynności Przetwarzania
 15. Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania
 16. klauzuli informacyjnej – obowiązek pierwotny (art. 13 RODO)
 17. klauzuli informacyjnej – obowiązek wtórny (art. 14 RODO)
 18. klauzul informacyjnych – w zakresie np. marketingu, reklamacji, rekrutacji, zatrudnieniu
 19. klauzuli zgody rekrutacyjnej
 20. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych „szczególnych kategorii”
 21. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z brakiem zgody na podpowierzenie
 22. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ze zgodą ogólną na podpowiedzenie 
 23. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ze zgodą szczegółową na podpowierzenie
 24. procedur związanych z zarządzaniem systemami informatycznymi, w których są przetwarzane dane osobowe
 25. polityki cookies do strony internetowej
 26. polityka prywatności do strony internetowej
 27. ... i wielu innych, których opracowanie będzie zasadne

 

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

Zostań naszym klientem