Szkolenia pilotażowe dla kadry kierowniczej informujące o potrzebie wsparcia funkcji IOD w związku z obowiązywaniem RODO

Najważniejsze korzyści:

  • Obiektywne przedstawienie Kadrze Kierowniczej roli i znaczenia Inspektora Ochrony Danych
  • Przedstawienie korzyści płynących dla Kadry Kierowniczej ze współpracy z IOD
  • Wskazanie wymaganego prawnie sposobu powołania funkcji IOD w organizacji
  • Przedstawienie zakresu kompetencji IOD i wymaganego od organizacji wsparcia, by funkcja ta mogła być sprawowana zgodnie z przepisami prawa
  • Omówienie na przykładach roli i zakresu odpowiedzialności Kadry Kierowniczej w kreowaniu wewnętrznej polityki ochrony danych osobowych.

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

Zostań naszym klientem