Programy doradcze RODO+ i RODO++

Co to jest RODO+ i RODO++?

 

Programy RODO + oraz RODO ++ to niskokosztowe możliwości wsparcia mikro i małych podmiotów w celu uzyskania zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. W ramach tych programów podmioty, które do nich przystąpiły otrzymują profesjonalną analizę prawną, indywidualnie przygotowane umowy i dokumenty gotowe do natychmiastowego wdrożenia, liczne wzorce innych dokumentów do samodzielnej implementacji jak również stałe wsparcie eksperckie w zakresie utrzymania zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz w razie wystąpienia potrzeb - modyfikacji obecnych lub opracowania nowych dokumentów i umów.

 

Usługi wsparcia realizują doświadczeni prawnicy, na codzień będący Inspektorami Ochrony Danych w podmiotach różnorodnych branż, posiadający bogate doświadczenie we wdrażaniu nowych przepisów (RODO).

 

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem dokumentów przekazywanych w ramach programów. Lista znajduje się na dole strony.

 

Kto może przystąpić do programów RODO+ oraz RODO++?

 

Programy są przeznaczone dla indywidualnych działalności gospodarczych i firm bez względu na formę prawną, spełniających następujące kryteria:

 

RODO+

- Firmy jednoosobowe bez zatrudnienia lub firmy zatrudniające do 5 pracowników,

- działające w jednej branży

- posiadające do trzech głównych procesów biznesowych, w których przetwarzane są dane osobowe 

-  posiadające do dwóch fizycznych lokalizacji (np.: siedziba + oddzielne biuro, siedziba z biurem + magazyn)

 

RODO ++

- Firmy jednoosobowe bez zatrudnienia lub firmy zatrudniające do 20 pracowników,

- działające w jednej branży

- posiadające do pięciu głównych procesów biznesowych, w których przetwarzane są dane osobowe 

-  posiadające do dwóch fizycznych lokalizacji (np.: siedziba + oddzielne biuro, siedziba z biurem + magazyn)

 

Zakwalifikowanie do odpowiedniego programu dokonywane jest przez JDS Consulting po analizie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej.

 

Jeżeli firma przesyłająca ankietę zgłoszeniową nie spełnia kryteriów, kwalifikujących ją do ww. programów w razie dalszego zainteresowania profesjonalnym wsparciem zostaną zaproponowane indywidualne warunki współpracy.

 

Jak można przystąpić do programów RODO+ i RODO++?

 

Warunkiem przystąpienia jest przesłanie na adres office@jds.com.pl wypełnionej ankiety zgłoszeniowej (do pobrania na dole strony). Po jej analizie w ciągu kilku dni zostaniecie Państwo poinformowaniu o zakwalifikowaniu do odpowiedniego programu lub o odmowie zakwalifikowania z podaniem przyczyny.

 

Jakie są opłaty w ramach programów RODO+ i RODO++ oraz jak wygląda przebieg programów?

 

RODO+

 

1900 zł netto + 23% VAT – płatne po zakwalifikowaniu i podjęciu ostatecznej decyzji zgłaszającej firmy o przystąpieniu do programu RODO +

 

Po około 1-2 dni od zaksięgowania płatności - przesłanie do firmy ankiety do wypełnienia, na podstawie której opracowane zostaną dokumenty i procedury do wdrożenia.

 

Po ok. 2 tygodniach przesłanie dokumentów i procedur

 

Nielimtowane wsparcie telefoniczne lub w formie spotkań on-line w stosowaniu przekazanej dokumentacji i procedur oraz w zakresie identyfikacji potrzeb dalszych prac aktualizacyjnych lub nowych dokumentów i umów w zależności od rozwoju działalności firmy i zmieniających się przepisów, zaleceń organów itp.

 

- po przesłaniu dokumentacji wpłata 499 zł netto + 23% VAT – jako roczna opłata za aktywny monitoring przepisów, wyroków sądowych, orzeczeń i zaleceń organów kontrolnych oraz informowanie firmy w zakresie dotyczącym jej działalności o koniecznych zmianach w posiadanej dokumentacji

 

W tej kwocie mieści się także 5 godzin doradztwa, które można wykorzystać na aktualizację lub opracowanie nowej dokumentacji przez JDS Consulting

 

W przypadku przekroczenia limitu rocznego prace dostosowawcze możne realizować samodzielnie lub zlecać to dla JDS Consulting na zasadzie rozliczeń godzinowych

 

CAŁKOWITY ROCZNY KOSZT PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU RODO+ (w pierwszym roku)

 2399 zł netto

 

CAŁKOWITY ROCZNY KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE RODO+ (w latach kolejnych)

 

499 zł netto

 

 

 

RODO++

 

3900 zł netto + 23% VAT – płatne po zakwalifikowaniu i podjęciu ostatecznej decyzji zgłaszającej firmy o przystąpieniu do programu RODO ++

 

Po około 1-2 dni przesłanie do firmy ankiety audytowej do wypełnienia, na podstawie której opracowana zostanie mapa procesów, w których przetwarzane są dane osobowe,  dokumenty i procedury do wdrożenia.

 

Po ok. 2 do 3 tygodniach przesłanie dokumentów i procedur

 

Nielimitowane wsparcie telefoniczne lub w formie spotkań on-line w stosowaniu dokumentacji i procedur oraz w zakresie identyfikacji potrzeb dalszych prac aktualizacyjnych lub nowych dokumentów i umów w zależności od rozwoju działalności firmy

 

- po przesłaniu dokumentacji przejście na płatności miesięczne w kwocie  299 zł netto + 23% VAT – jako miesięczna  opłata za:

-  aktywny monitoring przepisów, wyroków sądowych, orzeczeń i zaleceń organów kontrolnych oraz informowanie firmy w zakresie dotyczącym ich działalności o koniecznych zmianach w posiadanej dokumentacji

 

- 3 godziny doradztwa w każdym miesiącu, które można wykorzystać na doradztwo, aktualizację lub opracowanie nowej dokumentacji jak również np. dedykowane szkolenia on-line

 

Po wykorzystaniu limitu godzin w danym miesiącu JDS Consulting realizuje stałe wsparcie na zasadzie rozliczeń godzinowych

 

CAŁKOWITY ROCZNY KOSZT PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU RODO++ (w pierwszym roku)

7 189 zł netto

Istnieje możliwość realizacji rocznej płatności w równych, miesięcznych wpłatach

w kwocie 599,00 zł netto miesięcznie

 

 

 


pdf

ankieta zgłoszeniowa

Pobierz plik [1.03 MB]

pdf

wykaz dokumentacji przekazywanej w ramach RODO+ i RODO++

Pobierz plik [837.89 KB]

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarzadu

Zostań naszym klientem