Wsparcie Inspektora Ochrony Danych powołanego przez Klienta

Osobom pełniącym funkcję Inspektora Ochrony Danych zapewniamy wsparcie konsultacyjne we wszystkich obszarach ich działalności oraz we wszelkich aspektach związanych z wymaganiami RODO.

 

Wsparcie odbywa się w oparciu o zawartą umowę konsultingową, a realizowane jest w zależności od potrzeb konkretnego Inspektora Ochrony Danych poprzez udzielanie konsultacji, opracowywanie wzorów dokumentów lub zgłaszanie do nich propozycji zmian, opracowywanie opinii prawnych, działania szkoleniowe etc.

 

Najważniejsze korzyści:

Wsparcie konsultacyjne we wszelkich obszarach ochrony danych osobowych, takich jak:

 • procedury dotyczące inwentaryzacji procesów przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w danym podmiocie
 • wewnętrzna dokumentacji związana z ochroną danych osobowych
 • przyjęta struktura osobowa w obszarze ochrony danych osobowych
 • procedury bezpieczeństwa wobec danych osobowych
 • rozwiązania w zakresie zarządzania dostępem do danych osobowych i jego kontrolą
 • procesy zarządzania bezpieczeństwem fizycznym
 • procesy zarządzania bezpieczeństwem w systemach i sieciach informatycznych
 • procedury dotyczące zarządzania procesami okresowych konserwacji infrastruktury informatycznej
 • procedury  związane z realizacją wymogów RODO przez dany podmiot jako Administratora Danych (np. wymóg legalności przetwarzania danych, obowiązki informacyjne etc.)
 • udostępnianie i powierzanie do przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym
 • nowe obowiązki spoczywające na Administratorach Danych
 • sprawy sporne i kontrole UODO
 • odpowiedzialność na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

Zostań naszym klientem