Sprawdź czy działasz zgodnie z RODO i wykonaj z nami audyt RODO

Audyt RODO

JDS Consulting to firma znana na rynku usług doradczych z przeprowadzania bardzo szczegółowych audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawnymi, w tym RODO. Przeprowadziliśmy wiele audytów dla podmiotów publicznych i prywatnych, z bardzo różnych branż i różnej wielkości tj. małych firm, grup kapitałowych oraz międzynarodowych korporacji (łącznie ponad 300 audytów w zakresie ochrony danych osobowych).

 

Prawidłowo przeprowadzony audyt RODO jest najskuteczniejszym sposobem zweryfikowania aktualnego stanu organizacji w zakresie realizacji poszczególnych wymogów RODO oraz pozwala na wczesne wykrycie i eliminację ryzyk prawnych.

 

Nie musisz wykonywać audytu RODO samodzielnie. Skorzystaj z naszego 20 -letniego doświadczenia w zakresie prowadzenia audytów w ochronie danych osobowych.

 

Jak prowadzimy audyt RODO?

 

Kluczowe cechy usługi:

 • Audyt RODO weryfikuje wszystkie obszary, w których organizacja wykorzystuje dane osobowe – nie omijamy „trudnych”, „czasochłonnych” lub „niewygodnych” zagadnień - wiemy że to właśnie one stanowią zazwyczaj największe ryzyka prawne dla naszych klientów i obejmujemy je dokładną analizą
 • Wyniki audytu przedstawiane są w przystępnej i zrozumiałej formie
 • Rekomendacje działań naprawczych mają zawsze charakter szczegółowy
  i dostosowany do specyfiki badanej organizacji – na ich podstawie możliwe jest wprowadzenie konkretnych rozwiązań
 • Każdy audyt RODO zawiera etap osobistych wizytacji, podczas których badane są konkretne lokalizacje objęte audytem oraz przeprowadzane wywiady z pracownikami
 • Audytem RODO obejmowane są również specyficzne dla danej organizacji i branży,
  wymagania sektorowe w zakresie ochrony danych osobowych
 • Bezpłatne konsultacje telefoniczne po przeprowadzonym audycie
 • Brak ukrytych kosztów – wynagrodzenie przedstawione w indywidualnej ofercie zawsze obejmuje wszelkie koszty realizacji usługi.

 

Dzięki wiedzy pozyskanej w ramach prac audytowych istnieje możliwość zaplanowania konkretnych rozwiązań naprawczych, odpowiadających zdiagnozowanym problemom prawnym, ale również uwzględniających specyfikę i możliwości organizacji.

 

Wiemy jak zorganizować i przeprowadzić audyt RODO aby był on efektywny i nie obciążał nadmiernie administratora i jego pracowników.

 

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

Zostań naszym klientem